Ενημέρωση για την επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο