Προγράμματα - Υπηρεσίες

Δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ

Η εταιρία αναλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή των δηλώσεων ΟΣΔΕ (καταχώριση, σχεδίαση, έλεγχο, διόρθωση). Διαθέτει ειδικό τμήμα με εξειδικευμένο προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία στην διενέργεια δηλώσεων καλλιέργειας ΟΣΔΕ. Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη αίθουσα και κάθε παραγωγός μπορεί να προγραμματίζει την ακριβή μέρα και ώρα που επιθυμεί να κάνει τη δήλωσή του. Η ενημέρωση και καθοδήγηση των παραγωγών για θέματα ΟΣΔΕ συνεχίζεται και μετά το πέρας των δηλώσεων καθώς τα στελέχη της απασχολούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι ο παραγωγός μπορεί οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου να προσέλθει στα γραφεία της για να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή να προχωρήσει σε όποια αλλαγή αυτός κρίνει απαραίτητη.

Προγράμματα Νιτρορύπανσης

Με εμπειρία 15 και πλέον ετών στη σύνταξη προγραμμάτων Νιτρορύπανσης, είναι σε θέση να κατευθύνει τους γεωργούς και να συντάξει τους φακέλους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο παραγωγός να αισθάνεται σιγουριά τόσο για την ένταξή του στο πρόγραμμα όσο και για την ορθή πληρωμή του. Το προσωπικό της εταιρίας βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με όλους του αρμοδίους φορείς και υπηρεσίες τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας

Αναλαμβάνει υπεύθυνα τη μελέτη, τη σύνταξη του φάκελου και την σχεδίαση των χωραφιών που είναι υποψήφια για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας. Ο παραγωγός ενημερώνεται διαρκώς για όλα τα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία», όπως για τον χρόνο πληρωμής, τις ενστάσεις κτλ.