Λιπάσματα – Γεωργικά Φάρμακα

 

Γεωπονική επίβλεψη

στις καλλιέργειες των πελατών μας. Τρεις από του γεωπόνους μας βρίσκονται διαρκώς στους αγρούς και κατευθύνουν τους παραγωγούς έτσι ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τις φυτείες.

Λιπάσματα

Διαθέτει μεγάλη γκάμα λιπασμάτων ικανή να θρέψει όλες τις καλλιέργειες και να τονώσει την παραγωγή. Η επιλογή του λιπάσματος σχετίζεται με την εδαφολογική ανάλυση του εδάφους που εξετάζουν οι γεωπόνοι της εταιρίας. Είναι υπεύθυνοι για την διακίνηση και την άμεση παράδοση των λιπασμάτων στον χώρο που θα υποδείξει ο πελάτης. Σε αυτό βοηθάει ο εκτεταμένος και εξειδικευμένος στόλος οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και οι ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις οι οποίες ενδείκνυνται για αποθήκευση και μεταφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων.


Γεωργικά Φάρμακα

Διαθέτει ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα όλων των επώνυμων εταιριών ικανά να παρέχουν οποιουδήποτε είδους φυτοπροστασία. Οι παραγωγοί ενημερώνονται επαρκώς τόσο για την ορθή χρήση όσο και για τη σωστή δοσολογία.
gewrgika-farmaka