Γεωπονική επίβλεψη

Συνεχής επίβλεψη στις καλλιέργειες των πελατών της. Τρεις από τους γεωπόνους της εταιρίας βρίσκονται διαρκώς στους αγρούς και κατευθύνουν τους παραγωγούς έτσι ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τις φυτείες.

Λιπάσματα

Διαθέτει μεγάλη γκάμα λιπασμάτων ικανή να θρέψει όλες τις καλλιέργειες και να τονώσει την παραγωγή. Η επιλογή του λιπάσματος σχετίζεται με την εδαφολογική ανάλυση του εδάφους που εξετάζουν οι γεωπόνοι. Η εταιρία είναι επίσης υπεύθυνη για την διακίνηση και την άμεση παράδοση των λιπασμάτων στον χώρο που θα υποδείξει ο πελάτης. Σε αυτό βοηθάει ο εξειδικευμένος στόλος οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και οι ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις οι οποίες ενδείκνυνται για αποθήκευση και μεταφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων.


Γεωργικά Φάρμακα

Διαθέτει ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα όλων των επώνυμων εταιριών ικανά να παρέχουν οποιουδήποτε είδους φυτοπροστασία. Οι παραγωγοί ενημερώνονται επαρκώς τόσο για την ορθή χρήση όσο και για τη σωστή δοσολογία.