Σπόροι

H εταιρία προμηθεύει τον αγροτικό κόσμο με τις πιο επιτυχημένες και παραγωγικές ποικιλίες βαμβακιού, καλαμποκιού, βιομηχανικής τομάτας, σιτηρών και ψυχανθών. Κάθε παραγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με τη βοήθεια των γεωπόνων την καταλληλότερη ποικιλία για τους αγρούς του, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και του εδάφους.

Σποροπαραγωγή

Δραστηριοποιείται και στον τομέα της σποροπαραγωγής σιτηρών. Υπογράφει συμβάσεις με τους παραγωγούς στις οποίες διατυπώνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο από άποψης παραγωγής για τον αγρότη, όσο και από άποψη καθαρότητας σπόρου για την εταιρία. Αφού αλωνιστεί ο αγρός το σιτάρι οδηγείται στις εγκαταστάσεις της όπου αποθηκεύεται σε κατάλληλους χώρους. Στη συνεχεία ακολουθεί καθάρισμα του σπόρου από ιδιόκτητο καθαριστήριο στον χώρο της, με ιδιαίτερη προσοχή στην απομάκρυνση ξένων υλών. Οι ποικιλίες που κάνει σποροπαραγωγή είναι οι Σιμέτο, Γκατούζο, Κουαντράτο.

Συνεργασίες

Για αποδοτικότερο αποτέλεσμα συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρίες όπως: