Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Εμπόριο Σιταριού | Κριθαριού | Καλαμποκιού | Ψυχανθών

Η εταιρία αγοράζει τα παραπάνω προϊόντα είτε για λογαριασμό δικό της είτε για λογαριασμό τρίτων. Το προϊόν αποθηκεύεται στις αποθήκες της, συνολικού εμβαδού 2000τ.μ. Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να πληρωθεί άμεσα ή να περιμένει την εξέλιξη της τιμής για μερικούς μήνες. Η πώληση γίνεται κατόπιν συμβολαίου τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Μεσιτεία Βάμβακος

Η σκέψη των ανθρώπων της στρέφεται γύρω από τη διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας και την προσφορά οικονομικών οφελών προς τους πελάτες της. Για το λόγο αυτό, αναλαμβάνει την φορτοεκφόρτωση από το χωράφι αλλά και τη μεταφορά και παράδοση σύσπορου βάμβακος στα συνεργαζόμενα εκκοκκιστήρια. Όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται (δαγκάνα, καρότσες, unimog, επικαθήμενο φορτηγό, κτλ) είναι ιδιόκτητα και ο χειρισμός τους εκτελείται από μόνιμο και εποχιακό προσωπικό της επιχείρησης. Στόχος είναι ο καλύτερος δυνατός συντονισμός έτσι ώστε οι παραγωγοί να εξυπηρετούνται έγκαιρα. Το οικονομικό όφελος του παραγωγού προκύπτει από την συμπίεση του κόστους λόγω των ιδιόκτητων μέσων εξυπηρέτησης.

Υπηρεσίες αποθήκευσης | LOGISTICS

Στα πλαίσια ενός πλήρους πακέτου διάθεσης των αγροτικών προϊόντων του παραγωγού, υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύσει και να διατηρήσει οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την αποθήκευση της σοδειάς τους και την πώλησή της σε περιόδους όπου προσφέρονται υψηλότερες τιμές σε σχέση με αυτές που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.