Η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων συνεργασίας με τους παραγωγούς σε συνδυασμό με τις πραγματικές αποδόσεις στο χωράφι, έχει καταστήσει στην συνείδηση του αγρότη την εταιρία «ΣΟΥΡΛΑΣ – ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ» τον πραγματικό σύμμαχο που «καλλιεργεί» το συμφέρον του. Σ’ αυτήν την σχέση συμβάλει αποφασιστικά και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας που καθημερινά υποδέχεται, εξυπηρετεί, προτείνει και ενημερώνει τον παραγωγό για νέα προϊόντα και σύγχρονες λύσεις, τόσο στις εγκαταστάσεις της όσο και μέσα στο χωράφι πάνω στην καλλιέργεια και τον καρπό της.

Με 40 χρόνια παρουσίας στην περιοχή των Φαρσάλων, παρέχει στους παραγωγούς της περιοχής αλλά και όλης της Θεσσαλίας γεωργικά εφόδια και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Εφόδια της «ΣΟΥΡΛΑΣ – ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ»

  • Οι καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν στον παραγωγό ανταγωνιστικές τιμές και με οικονομικό διακανονισμό
  • Η επιστημονική επάρκεια και η οργανωτική δομή
  • Η γνώση της αγροτικής καλλιέργειας και οικονομίας
  • Η αδιάκοπη παρακολούθηση των εξελίξεων
  • Η συνεχής επιστημονική εκπαίδευση του προσωπικού της
  • Η συνεργασία με τους πρωτοπόρους της αγοράς και τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου
  • Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Ο στόλος μεταφορικών μέσων

Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες

Γεωργικά εφόδια κάθε τύπου και συμβουλευτική υποστήριξη από το έμπειρο προσωπικό.

Γεωπονική
Επίβλεψη

Τρείς γεωπόνοι της εταιρίας κατευθύνουν τους παραγωγούς για την βελτιστοποίηση της παραγωγής τους.

Υποβολή
Προγραμμάτων

Δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ, Προγράμματα Νιτρορύπανσης, Βιολογικής Γεωργίας, Νέων Γεωργών, Σχέδια Βελτίωσης, Αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ

Εμπορία
Αγροτικών Προϊόντων

Σιτάρι, Κριθάρι, Καλαμπόκι, Ψυχανθή, Μεσιτία Βάμβακος, Υπηρεσίες αποθήκευσης