Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του ΝΕΟΥ προγράμματος Νιτρορύπανσης και της παράτασης για τους ήδη ενταγμένους