Μπήκαν τα χρήματα από την επιστροφή στο αγροτικό πετρέλαιο