Ενημέρωση για τις απαγορεύσεις στα οργώματα που αναφέρει η ΚΑΠ