Πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος, των Νέων σε ηλικία αγροτών και της ενίσχυσης για τα λιπάσματα