Άνοιξε η πλατφόρμα για τις συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας