ΟΣΔΕ: Πληρωμή της Προκαταβολής (70%) της Βασικής Ενίσχυσης Έτους 2022