Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για τα έτη 2021 και 2022, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 15η .7. 2022 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ TIΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Μετά τα σφάλματα των πρώτων πληρωμών , εκδόθηκε δελτίο τύπου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε το οποίο διευκρινίζονται τα εξής: «Όσοι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο και δεν έλαβαν την επιστροφή που δικαιούνται επειδή δεν είχαν εγγραφεί εγκαίρως, έως τις 15 Ιουλίου, στο Μητρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, δύνανται να εγγραφούν έως τις 30 Οκτωβρίου 2022, ώστε να λάβουν, ακολούθως, το ποσό της επιστροφής του ΕΦΚ που τους αναλογεί».

 

Υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει τον ΕΦΚ που τους αναλογεί µε βάση την καλλιέργεια διότι:

  1. δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ή
  2. δεν εµφανίζονται στο σύστηµα ως επαγγελµατίες αγρότες ή
  3. δεν είναι δηλωμένο το σωστό IBAN.

 

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, το ∆ελτίο Τύπου την έχει καλύψει ήδη. Όσοι δεν είναι εγγεγραµµένοι µπορούν να εγγραφούν µέχρι τις 30/10/2022 και θα αποκτήσουν το δικαίωµα στην είσπραξη του ποσού.

 

Η δεύτερη περίπτωση τυγχάνει να ταλαιπωρεί πολλούς αγρότες, άλλες φορές  για τους σωστούς και άλλες φορές για τους λάθος λόγους. Φέτος κατά την υποβολή των δηλώσεων, βρέθηκαν πολλοί οι οποίοι δεν είχαν τσεκαρισµένο τον κωδικό 037 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής τους και 15-20 µετά την έκδοση της βεβαίωσης του επαγγελµατία αγρότη, να υποβάλλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση για να δικαιούνται το αφορολόγητο.

 

Τέλος, όσον αφορά την Τρίτη περίπτωση, οι επαγγελματίες αγρότες που δεν εισέπραξαν τελικά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο οφείλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να ενημερώσουν για το IBAN την ΑΑΔΕ.

 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445 !