Ανακοίνωση σχετικά με τις πληρωμές Άμεσων Ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2020