Εγκύκλιος για τις βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο κατ’ επάγγελμα αγροτών