Ανακοίνωση για την πληρωμή άμεσων ενισχύσεων των αιτήσεων έτους 2020