Πρόστιμα για τα ψεκαστικά χωρίς αυτοκόλλητο καταλληλότητας