Πληρωμές ΕΛΓΑ: 31,6 εκατ. ευρώ για Ιανό και αποζημιώσεις για 2020