Ξεκίνησε η υποβολή αίτησης για την κρατική ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων