Υποβολή αίτησης ενίσχυσης για τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών