Απογραφή ζωικού κεφαλαίου για προκαταβολές βιολογικών