Μέχρι τέλος Οκτωβρίου οι αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου οι αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

Περιθώριο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έχουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την υποβολή Αίτησης Επιστροφής του ΦΠΑ που δικαιούνται.

Πρόκειται για τον φόρο που επιβάρυνε τις εισροές τους και η επιστροφή του οποίου υπολογίζεται με κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%. Το συνολικό ποσό προκύπτει από την παράδοση αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Υπενθυμίζεται ότι η Αίτηση Επιστροφής υποβάλλεται στην οικεία ΔΟΥ του δικαιούχου, από 1 Μαρτίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται κάποια δικαιολογητικά στο τμήμα ΦΠΑ. Θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα παραστατικά για τα οποία αιτήστε επιστροφής, την ενιαία δήλωση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), IBAN τραπεζικού λογαριασμού, ταυτότητα και τη συμπλήρωση του εντύπου Φ6 (Δήλωση – αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών).

Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ κατατίθεται στον προσωπικό λογαριασμό τραπέζης που έχει υποδειχθεί από τον αγρότη στην αίτηση επιστροφής. Στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από τους κληρονόμους, το ποσό της επιστροφής αποδίδεται στα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24910 24445 ή με email στο agrofarsala@gmail.com.