Ανακοίνωση σχετικά με την Χορήγηση Άμεσων Ενισχύσεων Έτους 2018

Ανακοίνωση σχετικά με την Χορήγηση Άμεσων Ενισχύσεων Έτους 2018

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την πληρωμή άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2018 συνολικού ποσού 110.972.923,19 ευρώ. Αναλυτικά, θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων γεωργών τα κάτωθι ποσά.

 

Α) Πρώτη πληρωμή συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικού κεφαλαίου:
• για την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας ποσού 2.809.838,46 ευρώ σε 757 δικαιούχους
• για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση ποσού 4.361.439,43 ευρώ σε 5.001 δικαιούχους
• για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ποσού 2.677.766,24 ευρώ σε 2.038 δικαιούχους
• για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού 4.377.509,87 ευρώ σε 6.150 δικαιούχους
• για την καλλιέργεια αγγινάρας Τήνου στα ΜΝΑ ποσού 4.940,33 ευρώ σε 22 δικαιούχους

 

Β) Πρώτη πληρωμή συνδεδεμένων ενισχύσεων ζωϊκού κεφαλαίου:
• για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων ποσού 379.301,63 σε 55 δικαιούχους
• στον τομέα του βόειου κρέατος ποσού 33.726.612,27 ευρώ σε 8.226 δικαιούχους
• στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος ποσού 48.747.303,03 ευρώ σε 38.923 δικαιούχους

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία στη χώρα μας καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων ελέγχων και τελικά οι ανωτέρω ενισχύσεις στον τομέα βόειου και αιγοπροβείου κρέατος χορηγούνται στους δικαιούχους νωρίτερα κατά ένα μήνα από το προηγούμενο έτος αιτήσεων.

 

Γ) Συμπληρωματικές πληρωμές :
• για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ποσού 5.036.397,45 ευρώ σε 3.526 δικαιούχους
• για την πράσινη ενίσχυση ποσού 2.429.193,44 ευρώ σε 1.970 δικαιούχους
• για τους νέους γεωργούς ποσού 816.903,50 ευρώ σε 1.237 δικαιούχους
• για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ποσού 6.897,28 ευρώ σε 77 δικαιούχους
• για βρώσιμα όσπρια ποσού 4.123,26 ευρώ σε 18 δικαιούχους
• για τον σκληρό σίτο ποσού 18.762,48 ευρώ σε 81 δικαιούχους
• για τα ζαχαρότευτλα ποσού 5.103,40 ευρώ σε 2 δικαιούχους
• για τους καρπούς με κέλυφος ποσού 6.739,93 ευρώ σε 46 δικαιούχους
• για τα μήλα ποσού 640,13 ευρώ σε 11 δικαιούχους
• για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή ποσού 19.202,53 ευρώ σε 103 δικαιούχους
• για τα σπαράγγια ποσού 940,00 ευρώ σε 1 δικαιούχο
• για την καλλιέργεια ελαιώνων στα ΜΝΑ ποσού 2.008,63 ευρώ σε 11 δικαιούχους
• για την ειδική ενίσχυση βάμβακος ποσού 5.548.248,86 ευρώ σε 1.187 δικαιούχους

 

Δ) Μετά την ολοκλήρωση χορήγησης των ανωτέρω ενισχύσεων θα ακολουθήσει η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων :
• για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων ποσού 1.039.412,21 ευρώ σε 356 δικαιούχους

 

Ε)Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι :
Οι ενισχύσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της παρ. 4 , του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, συνολικού ποσού 3.343.610 ευρώ και οι  ενισχύσεις για τα μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους που εκκρεμούν αναφορικά με τις αιτήσεις έτους 2018 (μαστίχα Χίου, Γάλα με προορισμό την παραγωγή τυριού και αμπελώνες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ) και τυχόν υπόλοιπα για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, θα χορηγηθούν το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2019.

 

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

 

Πηγή:www.opekepe.gr