25 Απριλίου 2019

Καταβολή ενισχύσεων Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» έτους 2018 (2η πληρωμή εκκαθάρισης)

Στις 24.04.2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 […]
24 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση σχετικά με την Χορήγηση Άμεσων Ενισχύσεων Έτους 2018

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την πληρωμή άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2018 συνολικού ποσού 110.972.923,19 ευρώ. Αναλυτικά, θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων γεωργών τα […]
20 Απριλίου 2019

‘Eναρξη της διαδικασίας Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2019

1.  Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την καταχώριση των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2019 έχει τεθεί σε λειτουργία. 2. Η […]
19 Απριλίου 2019

Yποβολή ενστάσεων για Πράσινη Ενίσχυση, Συνδεδεμένα Καθεστώτα και Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Πράσινης Ενίσχυσης, των Συνδεδεμένων Καθεστώτων και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, στην ηλεκτρονική […]