Προδημοσίευση της πρόσκλησης για το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας