Πληρώνονται τμηματικά από χθες τα Οικολογικά Σχήματα