Ξεκίνησαν οι πληρωμές σήμερα, με πρώτη την συνδεδεμένη βαμβακιού