Ανακοίνωση για τις πληρωμές των τελευταίων ημερών

Ανακοίνωση για τις πληρωμές των τελευταίων ημερών

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ολοκλήρωσε την εκκαθάριση των πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης όπως προβλέπονται στο άρθρο 75 του Καν. 1306/2013. Ο λόγος για πίστωση 200 εκατ. ευρώ  που ανακοινώθηκε από τις 30 Ιουνίου. Στην ουσία, όμως δόθηκαν αργά το βράδυ της ίδιας µέρας µόλις 17 εκατ. ευρώ µε πολύ µικρά ποσά να φαίνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

 

Έπειτα από μέρες μπήκαν χρήματα για τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσµατος, για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας και κατόπιν για κάποια υπόλοιπα συνδεδεµένων. Επιπλέον την Παρασκευή 7/7 έγιναν πληρωμές Νιτρορύπανσης  και Βιολογικής Γεωργίας. Όσον αφορά την Νιτρορύπανση πρόκειται για εξόφληση (δηλαδή το 30% που χρωστούσαν, αφού το 70% πληρώθηκε τον Δεκέμβριο) και αφορά την Παλιά και Νέα Πρόσκληση. Όσον αφορά την Βιολογική γεωργία πρόκειται επίσης για εξόφληση και είναι το 30 % που χρωστούσαν. Να σημειωθεί ότι οι πληρωμές πιστώθηκαν την Παρασκευή, αλλά ακόμα δεν φαίνονται σε όλους τους λογαριασμούς των δικαιούχων.