Οι υποχρεώσεις των αγροτών για την πληρωμή του τσεκ (ΚΑΠ 2023-2027)