Πιστώθηκε η προκαταβολή (το 70%) της Βασικής Ενίσχυσης Έτους 2021