Υπομέτρο: 3.1«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας»