Έναρξη υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2020

Έναρξη υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2020

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή, από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του παραγωγού, αφού πρώτα εκδοθεί ο μοναδικός «κωδικός υποβολής αίτησης».

 

Η εταιρία ΣΟΥΡΛΑΣ- ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αναλαμβάνει υπεύθυνα την πλήρη εφαρμογή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για σας (καταχώριση, σχεδίαση, έλεγχο, διόρθωση). Διαθέτει ειδικό τμήμα με μόνιμο προσωπικό απόλυτα εξειδικευμένο και με μεγάλη εμπειρία στην διενέργεια δηλώσεων καλλιέργειας ΟΣΔΕ. Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη αίθουσα του καταστήματος της εταιρίας και κάθε παραγωγός μπορεί να προγραμματίζει την ακριβή μέρα και ώρα που επιθυμεί να κάνει τη δήλωσή του. Η ενημέρωση και καθοδήγηση των παραγωγών για θέματα ΟΣΔΕ συνεχίζεται και μετά το πέρας των δηλώσεων καθώς τα στελέχη της απασχολούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι ο παραγωγός μπορεί οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου να προσέλθει στα γραφεία της για να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή να προχωρήσει σε όποια αλλαγή αυτός κρίνει απαραίτητη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, ενώ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, θα επιβάλλεται ποινή ύψους 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή σε περίπτωση υποβολής αίτησης από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και μετά), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

 

Επισημαίνεται ότι η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών. Τυχούσα λανθασμένη δήλωση στοιχείων εκμετάλλευσης θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι παραγωγοί να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους με τη δέουσα προσοχή και να προχωρούν στην οριστική υποβολή αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων.

 

Προγραμματίστε τη μέρα και την ώρα που θέλετε να κάνετε τη δήλωσή σας και κλείστε ραντεβού στο 24910 24445. Είμαστε στη διάθεσή σας!