Μέχρι 22/4 οι συγκεντρωτικές αγροτών χωρίς πρόστιμο