Πιστώθηκαν τα χρήματα της ειδικής ενίσχυσης για το Βαμβάκι