Ανακοίνωση για την αναγραφή του ΑΤΑΚ στο ΟΣΔΕ 2019

Ανακοίνωση για την αναγραφή του ΑΤΑΚ στο ΟΣΔΕ 2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων για το ΟΣΔΕ 2019 θα είναι υποχρεωτική, όπως και πέρυσι, ενώ όσον αφορά τα μισθωμένα αγροτεμάχια που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ 2019, η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι προαιρετική και για την φετινή περίοδο και θα ενέχει θέση πληροφοριακού στοιχείου.

 

Συγκεκριμένα για τον ΑΤΑΚ ισχύουν τα εξής:
Η αναγραφή του ΑΤΑΚ των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 (ΟΣΔΕ)  θα είναι υποχρεωτική, όπως και κατά την περυσινή περίοδο.

Εξαιρούνται :
α) Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και δηλώνονται από τους κληρονόμους ως ιδιόκτητα. Στις περιπτώσεις αυτές, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου δηλώνεται η επιλογή « ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» και αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα/ιδιοκτήτη και το αγροτεμάχιο από τον κληρονόμο.
β) Αγροτεμάχια που είναι ακτημονικά, καθώς και αναδασμών που δεν ολοκληρώθηκαν. Αφορούν τις περιπτώσεις παραχωρηθέντων εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο (αποφάσεις παραχώρησης του νόμου 4061/2012 ως ισχύει). Απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

Όσον αφορά τα μισθωμένα αγροτεμάχια που δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 (ΟΣΔΕ), η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι προαιρετική και για την φετινή περίοδο και θα ενέχει θέση πληροφοριακού στοιχείου. Η απόδειξη της νόμιμης διάθεσης του μισθωμένου αγροτεμαχίου θα τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά που ισχύουν μέχρι σήμερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (μισθωτήρια, παραχωρητήρια κ.λ.π)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του ΑΤΑΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 διαπιστώνεται ότι:

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ταυτοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής για τον ΑΤΑΚ σχεδόν το σύνολό τους και όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ οι παραγωγοί ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.

Η εφαρμογή της αναγραφής του ΑΤΑΚ:

• μείωσε δραστικά το κόστος των διοικητικών ελέγχων και τον απαιτούμενο χρόνο υποβολής της Αίτησης &

• απλοποίησε σημαντικά την διαδικασία υποβολής της Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

 

Πηγή: http://www.opekepe.gr/one.asp?id=1883919295&year=2019&cat=A