Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων επτά συνδεδεμένες και υπόλοιπα Ενιαίας

Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων επτά συνδεδεμένες και υπόλοιπα Ενιαίας

Το απόγευμα της Δευτέρας (4/3) ξεκίνησε η πίστωση των λογαριασμών χιλιάδων δικαιούχων παραγωγών με τα ποσά που αντιστοιχούν στις συνδεδεμένες του 2018, για τα όσπρια προς ανθρώπινη κατανάλωση, τα πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή, τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, τους καρπούς με κέλυφος, τα μήλα, τα σπαράγγια και το σκληρό σιτάρι.

Μαζί με τις συνδεδεμένες πληρώθηκαν και 14.194 παραγωγοί την βασική τους ενίσχυση και το πρασίνισμα, καθώς είχαν κοπεί για διάφορους λόγους από τις πληρωμές του προηγούμενου Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου. Πρόκειται για παραγωγούς με προβλήματα, λόγω δασικών χαρτών στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, καθώς επίσης και όσους ήταν σε διαδικασία ελέγχου από την Εφορία. Συνολικά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε (μαζί με ενισχύσεις άλλων καθεστώτων) 63,6 εκατ. ευρώ σε 182.362 παραγωγούς.

 

Συγκεκριμένα για τα ποσά και τις εκτάσεις των 7 πρώτων  συνδεδεµένων:

  • η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη στήριξη στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού είναι 156.221,32 εκτάρια και υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 250.000 εκταρίων. Η µοναδιαία τιµή στήριξης ανέρχεται στα 75,98 ευρώ ανά εκτάριο.
  • Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη στήριξη στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι 33.128,39 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 16.500 εκταρίων. Συνεπώς η µοναδιαία τιµή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισµό του µέτρου για το έτος 2018 (4.828.375 ευρώ) µε τα επιλέξιµα εκτάρια και διαµορφώνεται στα 145,75 ευρώ ανά εκτάριο.
  • Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη στα πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή είναι 82.539,44 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 40.000 εκταρίων. Με τον προϋπολογισµό του µέτρου στα 6.759.725 ευρώ διαµορφώνεται στα 81,90 ευρώ ανά εκτάριο.
  • Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη στήριξη στον τοµέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών είναι 193.872,55 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 94.558 εκταρίων. Με τον προϋπολογισµό του µέτρου γαι το 2018 στα 25.531.408 ευρώ διαµορφώνεται στα 131,69 ευρώ ανά εκτάριο.
  • Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη στήριξη στον τοµέα των καρπών µε κέλυφος είναι 36.984,90 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 28.799 εκταρίων. Συνεπώς µε τον προϋπολογισµό του µέτρου για το έτος 2018 στα 3.956.934 ευρώ διαµορφώνεται στα 107,00 ευρώ ανά εκτάριο.
  • Η συνολική επιλέξιµη έκταση για τη συνδεδεµένη στην καλλιέργεια των µήλων είναι 8.406,51 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 8.391 εκταρίων. Συνεπώς µε τον προϋπολογισµό του µέτρου στα 3.956.934 ευρώ, διαµορφώνεται στα 470,70 ευρώ ανά εκτάριο.
  • Η δηλωθείσα έκταση για τη συνδεδεµένη στο σπαράγγι ήταν 1.656,48 εκτάρια και υπολείπεται κατά 243,52 εκτάρια της έκτασης αναφοράς των 1.900 εκταρίων. Η ενίσχυση διαµορφώνεται στα 567,30 ευρώ ανά εκτάριο.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές μπείτε εδώ: http://www.opekepe.gr/doc/pliromes/PAYMENTS_OPEKEPE_01032019.pdf