Δεύτερη πρόσκληση βιολογικής γεωργίας

Δεύτερη πρόσκληση βιολογικής γεωργίας

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προκηρύσσει νέες δράσεις προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Όλοι οι ενεργοί γεωργοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης για βιολογικές καλλιέργειες, στο πλαίσιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, από τις 19 Φεβρουαρίου έως και τις 21 Μαρτίου 2019.

 

Οι δράσεις  είναι 2 και αφορούν:

  • Νέους βιοκαλλιεργητές για τη μετάβαση της γεωργίας σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (Πρόκειται για τηΔράση 11.1.1)
  • Παλαιούς βιοκαλλιεργητές για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία (Πρόκειται για τηΔράση 11.2.1)

 

Επιλέξιμες καλλιέργειες:

  • Αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή).
  • Μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα).
  • Όσπρια.
  • Φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή / βολβώδη / καρότο / πατάτα.

**Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

 

Μοριοδότηση :

Η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων.

Για τη Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές):

α) Γεωργοί νεαρής ηλικίας.

β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.

γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.

δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της βιολογικής κτηνοτροφίας.

ε) Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων).

 

Για τη Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές):

α) Παλαιότητα υποψήφιου βιοκαλλιεργητή.

β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.

γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.

δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της βιολογικής κτηνοτροφίας.

ε) Μέλος συνεταιρισμού ή οργάνωσης παραγωγών ή ομάδας παραγωγών.

στ) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης

 

Ύψος ενίσχυσης:

Πίνακας Α:

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1 («Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»)

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία679
Σταφίδα719
Επιτραπέζια σταφύλια900
Σταφύλια οινοποιήσιμα845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός600
Αραβόσιτος εδώδιμος563
Χειμερινά σιτηρά122
Μηδική , τριφύλλι585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή430
Όσπρια456
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα600
Ακρόδρυα900

*Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων.

 

 

 

Πίνακας Β:

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1 («ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»)

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία505
Σταφίδα636
Επιτραπέζια σταφύλια900
Σταφύλια οινοποιήσιμα657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός600
Αραβόσιτος εδώδιμος544
Χειμερινά σιτηρά120
Μηδική , τριφύλλι574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή491
Όσπρια491
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα600
Ακρόδρυα616

*Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το κόστος εργαστηριακών αναλύσεων και το κόστος πιστοποίησης του πιστοποιητικού οργανισμού.

 

Οι δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις και πιστοποίηση υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους Πίνακες του παρόντος άρθρου, μόνο αν πραγματοποιηθούν και αποδειχθούν με παραστατικά (Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)).

 

 

Πηγή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/prosklisi4075_182059_311218metro11.pdf

 

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας αναλαμβάνει τη μελέτη, την σύνταξη και την παρακολούθηση του φακέλου των παραγωγών . Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445 ή με email στο agrofarsala@gmail.com