Πιστώθηκαν στους δικαιούχους τα χρήματα για την εξισωτική αποζημίωση