Πιστώθηκαν τα χρήματα στους δικαιούχους της νιτρορύπανσης