Αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης