Κυρωμένοι δασικοί χάρτες και καταβολή των ενισχύσεων

Κυρωμένοι δασικοί χάρτες και καταβολή των ενισχύσεων

O ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους αγρότες ότι, σε περιπτώσεις που επιλέξιμες εκτάσεις εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, οι σχετιζόμενες ενισχύσεις θα υπολογιστούν σε επόμενες πληρωμές, με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι παραγωγοί έχουν προβεί σε ενεργοποίηση των παρακάτω εργαλείων που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο:

 

  • 1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Α) Εφόσον η έκταση στον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο1 ), ακόμα και αν είναι χαρακτηρισμένη ως αναδασωτέα,τότε ο πολίτης μπορεί ως την καταληκτική ημερομηνία αντιρρήσεων:

– να υποβάλλει αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής ή

– να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη ή

– να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης ή

– να κάνει χρήση και των τριών αυτών εργαλείων.

B) Εάν η έκταση έχει οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό στον αναρτημένο δασικό χάρτη εκτός από ΔΑ ή ΧΑ, δηλαδή είναι ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, τότε μπορεί ως την καταληκτική ημερομηνία των αντιρρήσεων:

– να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη ή

– να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκταση ή

– να κάνει χρήση και των δύο εργαλείων ή

– να κάνει χρήση άλλων διαθέσιμων εργαλείων της δασικής νομοθεσίας.

 

  • 2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ή ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

(πρόκειται για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 και μετά και για τους οποίους έγιναν αντιρρήσεις, αιτήσεις πρόδηλου σφάλματος ή αιτήσεις εξαγοράς ή χρήσης, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία)

Εφόσον οι πολίτες σε αυτή την περίπτωση έχουν χρησιμοποιήσει τα εργαλεία Α1 έως Α4 και Β1 έως Β4 της 1ης περίπτωσης, ο χάρτης δεν έχει ακόμα κυρωθεί (οπότε και δεν κυρώθηκε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων για καταβολή ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, περίπου 5/7/2018)

Αυτό σημαίνει ότι ο δασικός χάρτης σε αυτές τις εκτάσεις θεωρείται προσωρινός και όχι κυρωμένος.

 

  • 3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΜΕΡΙΚΩΣ Ή ΟΛΙΚΩΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

(πρόκειται για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν ΙΑΝ-ΦΕΒ 2017 και κυρώθηκαν στις 21/12/2017, ή έχουν κυρωθεί κατά το παρελθόν, ή και τις περιοχές όπου δεν έχει αναρτηθεί ακόμα δασικός χάρτης)

Έχει συμφωνηθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι εφόσον ο πολίτης ήταν σε καθεστώς επιδότησης αλλά δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα εργαλεία της 1ης περίπτωσης έως 25/9/2017, τότε:

– Εάν η έκτασή του είχε στον αναρτημένο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΔΑ, ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο2 ), μπορεί να υπαχθεί στα εργαλεία Α1 της πρώτης περίπτωσης.

– Εάν η έκταση είχε οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό στον αναρτημένο δασικό χάρτη εκτός από ΔΑ ή ΧΑ, δηλαδή είναι ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία της δασικής νομοθεσίας.

 

 

Για να δείτε αναλυτικά τις  περιπτώσεις στις οποίες ανήκετε μπείτε στο http://www.opekepe.gr/doc/documents/DX_OPEKEPE_OKT2018.pdf.