Κυρωμένοι δασικοί χάρτες και καταβολή των ενισχύσεων