Εμπόριο βαμβακιού από την εταιρία Σούρλας- Τσομπανάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εμπόριο βαμβακιού από την εταιρία Σούρλας- Τσομπανάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρία Σούρλας- Τσομπανάκης & ΣΙΑ  Ο.Ε. αναλαμβάνει την φορτοεκφόρτωση από το χωράφι αλλά και τη μεταφορά και παράδοση σύσπορου βάμβακος στα συνεργαζόμενα εκκοκκιστήρια. Όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται (δαγκάνα και μεταφορικά μέσα) είναι ιδιόκτητα και ο χειρισμός τους εκτελείται από μόνιμο και εποχιακό προσωπικό της επιχείρησης.

Στόχος της επιχείρησης είναι ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, έτσι ώστε οι παραγωγοί να εξυπηρετούνται έγκαιρα. Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24910 24445 ή με email στο agrofarsala@gmail.com