Ιστορικό

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1983 και από τότε έως σήμερα έχει κατακτήσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά του Έλληνα αγρότη με απόλυτο σεβασμό στον μόχθο και το μεράκι του, ενώ την ίδια ώρα πρωταγωνιστεί στην αγορά της αγροτικής οικονομίας παρέχοντας πρωτοποριακές και επιστημονικές λύσεις.

Ιδιοκτήτες της εταιρίας είναι οι γεωπόνοι Σούρλας Κωνσταντίνος και Τσομπανάκης Σταμάτης με πολύχρονη πείρα στον τομέα των γεωπονικών υπηρεσιών.

Στις αξίες της εταιρίας πρωταγωνιστούν:

  • Η προσήλωση στην καλλιέργεια του αγρότη
  • Η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του αγρότη-παραγωγού και της «ΣΟΥΡΛΑΣ - ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ»
  • Η ειλικρίνεια, η σιγουριά και η διασφάλιση των συμφερόντων του συνεργάτη αγρότη
  • Η αύξηση του εισοδήματος κάθε παραγωγού
  • Η αγάπη για την ανάπτυξη και την αειφορία της ελληνικής γης με γνώμονα την προστασία και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος

Αποστολή της εταιρίας, η σύγχρονη επιστημονική και ολοκληρωμένη υποστήριξη του Αγρότη, του Καλλιεργητή, του Παραγωγού τόσο στην περιοχή των Φαρσάλων όσο και της Θεσσαλίας συνολικά.


Η δομή της εταιρίας

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της η εταιρία «ΣΟΥΡΛΑΣ - ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ»:

  • Στηρίζει μια σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με τον γεωργό - παραγωγό παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
  • Οργανώνει εξειδικευμένα τμήματα που απαρτίζονται από επιστήμονες (γεωπόνους, οικονομολόγους) προκειμένου να αφουγκραστεί τον αγρότη, να διαπιστώσει τις ανάγκες και τα προβλήματά του και να δώσει επιστημονικές, σίγουρες λύσεις δίνοντας το στίγμα των εξελίξεων και προοπτικών στην Ελληνική Γεωργία.

Γεωπονικό Τμήμα

Είναι αρμόδιο για την επίβλεψη φυτειών, την πώληση αγροεφοδίων και την γενικότερη γεωπονική καθοδήγηση. Στελεχώνεται από 4 εξειδικευμένους υπεύθυνους γεωπόνους.

Λογιστήριο

Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του οικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και στελεχώνεται από 3 οικονομολόγους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τμήμα Προγραμμάτων

Αρμοδιότητα του τμήματος είναι η εφαρμογή σειράς προγραμμάτων από δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ έως και την μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως Νιτρορύπανση, Βιολογία και άλλα. Το τμήμα στελεχώνεται από δυο γεωπόνους-μελετητές και δυο οικονομολόγους ως μόνιμο προσωπικό και σε περιόδους αιχμής (πχ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ) το προσωπικό του συγκεκριμένου τμήματος φτάνει έως και τα 7 άτομα.

Τμήμα Διακίνησης

Αρμοδιότητα του τμήματος είναι η τάχιστη παράδοση των προϊόντων της εταιρίας στον χώρο των πελατών, η συντήρηση του στόλου οχημάτων και των μηχανημάτων καθώς και η διατήρηση σε άριστη λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Στελεχώνεται από τρεις μόνιμους οδηγούς και δυο εποχιακούς κατά τη διάρκεια των σεζόν.

Όλα τα τμήματα είναι αλληλένδετα και συντονίζονται από ένα συμβούλιο διοίκησης ευέλικτο και πλήρως ομογενοποιημένο.