Άνοιξε η πλατφόρμα για τις συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας

Τέθηκε σε λειτουργία από 15 Δεκεμβρίου 2022, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ , που δημιουργήθηκε ειδικά για την υποβολή στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, με σκοπό τη μείωση του φόρου εισοδήματος, κατά 50% (για παράδοση 75% της παραγωγής στην επιχείρηση- αγοραστή ή έκπτωση 30% για συμβολαιακή με παράδοση 40% της παραγωγής), για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ήδη από το φορολογικό έτος 2022.

Με γνώμονα τη διευκόλυνση των δικαιούχων της απαλλαγής και τη χορήγηση επαρκούς χρόνου, τα δεδομένα των συμβάσεων (ποσότητα, τιμή κ.λπ.) που αφορούν πωλήσεις προϊόντων εντός του έτους 2022 υποβάλλονται μέχρι και τις 28/2/2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τους αγοραστές μέχρι και τις 31/3/2023.

Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται και επιβεβαιώνονται, αντίστοιχα, και τα δεδομένα των συμβάσεων που συνάφθηκαν από 26/5/2022 (έναρξη ισχύος του ν.4935/2022) και έως 31/12/2022, από παραγωγούς για τη χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος κατά 30% από το επόμενο φορολογικό έτος.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: myAADE//Εφαρμογές//Επιχειρήσεις//mybusinessSuport. Οι αγρότες που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τη μείωση του φόρου πρέπει να απευθυνθούν στην  επιχείρηση- αγοραστή για την πραγματοποίηση της σύμβασης.