Γύρω στα 8 ευρώ το καρτελάκι στο σκληρό, σταδιακά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα όλες οι συνδεδεμένες

Γύρω στα 8 ευρώ το καρτελάκι στο σκληρό, σταδιακά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα όλες οι συνδεδεμένες

Με στόχο να πληρωθεί το πρώτο πακέτο των συνδεδεµένων ενισχύσεων του έτους 2019 την επόµενη εβδοµάδα και µάλιστα δεκαπέντε µέρες νωρίτερα από πέρυσι κινούνται αυτές τις µέρες στον Οργανισµό Πληρωµών. Οι διοικητικοί του φορέα έχουν ήδη στείλει στους αρµόδιους του υπουργείου τα σχετικά στοιχεία για τις εκτάσεις, τους παραγωγούς και τις τιµές ανά καλλιέργεια και περιµένουν την τελική έγκριση, προκειµένου να εκδοθούν κατόπιν οι αποφάσεις µε το ύψος της κάθε ενίσχυσης και τελικά να βγει η παρτίδα πληρωµής.

 

Αν όλα τρέξουν οµαλά, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν την επόµενη Πέµπτη ως πιο πιθανή ηµεροµηνία πιστώσεων. Αν ωστόσο, από το υπουργείο σηµειωθεί κάποια καθυστέρηση, τότε η πληρωµή µετατίθεται για την µεθεπόµενη εβδοµάδα. Στο πακέτο αυτό προγραµµατίζεται να περιληφθούν οι συνδεδεµένες ενισχύσεις για το σκληρό σιτάρι, τα τεύτλα, τα βρώσιµα όσπρια, τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, τους καρπούς µε κέλυφος, τα σανοδοτικά ψυχανθή και τα µήλα.

 

Μάλιστα οι πληροφορίες από τους αρµόδιους στο υπουργείο αναφέρουν ότι στη συνδεδεµένη για το σκληρό σιτάρι θα έχουµε µία µικρή αύξηση και από 7,6 ευρώ το 2018 θα κινηθεί περί τα 8 µε 8,1 ευρώ το 2019. Να σηµειωθεί ότι ο προϋπολογισµός του έτους ανέρχεται στα 11,7 εκατ. ευρώ και η έκταση αναφοράς στα 2,5 εκατ. στρέµµατα, γεγονός που τοποθετεί την ενδεικτική τιµή στα 7,6 ευρώ το στρέµµα. Ωστόσο τα σπαρθέντα στρέµµατα αναφέρεται ότι είναι µειωµένα, µε την τιµή της ενίσχυσης να αναµένεται περί τα 8 ευρώ το στρέµµα.

 

Συµπληρωµατική πίστωση 4 εκατ. για τη Νιτρορύπανση 

Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να πιστωθεί και ένα ποσό της τάξης των 4 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο µιας συµπληρωµατικής πληρωµής όσον αφορά το πρόγραµµα της Νιτρορύπανσης. Το ποσό αυτό θα αφορά όσους πρόλαβαν και κατέθεσαν τα απαραίτητα παραστατικά χρήσης νερού, µετά την παράταση που δόθηκε από το υπουργείο. Το δρόµο για την πληρωµή ανοίγει η σχετική απόφαση µε την οποία «εγκρίνεται η µεταφορά των ποσών για τα έργα άνευ Υπολόγων του παρακάτω πίνακα µε χρέωση του ΙΒΑΝ της ΣΑΕ 082/1 και πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών ΙΒΑΝ που τηρούνται στο Κεντρικό κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς, υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 135941/28-12-2015 (ΦΕΚ 2882/Β/30-12-2015) ΚΥΑ υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων».

 

Πηγή:www.agronews.gr