Τελευταίες διορθώσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019

Τελευταίες διορθώσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019

Δέκα μέρες έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων ώστε να προβούν σε διορθώσεις των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019, στη βάση των όσων υπαγορεύει ο έλεγχος απασφαλμάτωσης ο οποίος ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού ελέγχου, και είναι εφικτές οι διορθώσεις στις δηλώσεις  μέχρι τις 25 Ιουλίου 2019.

 

Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ σας ενημερώνει  ότι στο επόμενο διάστημα με καταληκτική ημερομηνία  τις 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, είτε μέσω της on line εφαρμογής, είτε μέσω του φορέα  που έχετε υποβάλει την Αίτηση σας, μπορείτε να προβείτε στις τυχόν απαιτούμενες  διορθώσεις  των αιτήσεων σας. Τα αποτελέσματα του 12ου διασταυρωτικού ελέγχου της αίτησης σας, έχουν αναρτηθεί, στην εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019 και στο  menu «έλεγχοι αποσφαλμάτωσης»  στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Πηγή: www.opekepe.gr