Πιστώσεις 4 εκατ. για πρόωρη σύνταξη, βιολογικά και δασώσεις

Πιστώσεις 4 εκατ. για πρόωρη σύνταξη, βιολογικά και δασώσεις

Πληρωμές συνολικού ποσού 4.041.291 ευρώ πραγματοποίησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 15/02/2019 έως τις 18/02/2019 σε συνολικά 12.459 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα των πιστώσεων που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στο μεγαλύτερο μέρος τους οι πληρωμές αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση, τις δασώσεις, τη βιολογική γεωργία και ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών.

Δείτε τις πληρωμές αναλυτικά εδώ http://www.opekepe.gr/doc/pliromes/PAYMENTS_OPEKEPE_15022019-18022019.pdf