Πιστώθηκαν τα χρήματα στους δικαιούχους της νιτρορύπανσης

Πιστώθηκαν τα χρήματα στους δικαιούχους της νιτρορύπανσης

Συνολικό ποσό ύψους 32.060.291,13 ευρώ κατέβαλε την περασμένη Παρασκευή 30 Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε 9.734 δικαιούχους, για τα προγράμματα «Μείωση της Νιτρορύπανσης», «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», αλλά και μία σειρά ανειλλημένων υποχρεώσεων.

Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων της “νιτρορύπανσης” έτους 2018, για όλες τις περιοχές πανελλαδικά. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 75% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής (2018) της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 26.910.739,07 ευρώ, αφορά σε 3.741 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών. Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από τη Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 και εντός δέκα εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και τις ενστάσεις  επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445. Είμαστε στη διάθεσή σας.