Μαζί με την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης τον Δεκέμβρη θα πληρωθεί και το Εθνικό Απόθεμα

Μαζί με την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης τον Δεκέμβρη θα πληρωθεί και το Εθνικό Απόθεμα

Ταυτόχρονα με την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2018, που προγραμματίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνει μέσα στον Δεκέμβρη, προβλέπεται να καταβληθεί σε χιλιάδες δικαιούχους παραγωγούς και ένα ποσό από το φετινό Εθνικό Απόθεμα.

Το Εθνικό Απόθεμα προκύπτει από τις παρακρατήσεις δικαιωμάτων επί των μεταβιβάσεων, από διάφορες ποινές, από τη γραμμική μείωση της βασικής ενίσχυσης όλων των παραγωγών, από μη ενεργοποιημένα δικαιώματα (σε 2 συναπτά έτη) και από δικαιώματα κάτω των 250 ευρώ που χάνουν οι παραγωγοί.

Σε γενικές γραμμές, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, θέτουν ως βασικό κριτήριο να υπάρχει η ιδιότητα του Ενεργού Γεωργού. Συγκεκριμένα, πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεμα έχουν οι Ενεργοί Γεωργοί, οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του έτους ενίσχυσης. Εξίσου βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος είναι το γεγονός ότι αυτά αναφέρονται υποχρεωτικά σε επιλέξιμες εκτάσεις. Δικαιούχοι ορίζονται κατά προτεραιότητα οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και oι γεωργοί που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα.

Να σημειωθεί ότι και το 2017 είχε πιστωθεί το Εθνικό Απόθεμα με απόφαση του πρώην υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου.

Πηγή: www.agrotypos.gr