Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019 οι δηλώσεις συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019 οι δηλώσεις συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΟΚ:

  • Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.
  • Όλοι οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο τρίτου, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και για τα δικά τους αμπελοτεμάχια και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.
  • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής, αποκλειστικά και μόνο, οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης τους είναι λιγότερο από 1 στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται, και ούτε πρόκειται, να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
  • Σε περίπτωση μηδενικής σταφυλικής παραγωγής, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν «μηδενική» δήλωση συγκομιδής.
  • Οι αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 1000 λίτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση, όταν η παραγωγή δεν ξεπερνά τα 1700 κιλά σταφυλιών. Ενώ για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 1000 λίτρα και για περιπτώσεις εμπορίας, θα πρέπει να υποβάλλεται επιπλέον και δήλωση παραγωγής.
  • Η δήλωση συγκομιδής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Αν δεν πραγματοποιηθεί, μπορεί να προκύψουν κυρώσεις με τη μορφή χρηματικού προστίμου ή τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής, να αποκλειστούν από τα διάφορα ευεργετήματα των μέτρων.
  • Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους, μπορούν να θεωρηθούν ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση» και θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου.

 

Για την διευκόλυνση των πελατών της,  η εταιρία Σούρλας- Τσομπανάκης & ΣΙΑ Ο.Ε αναλαμβάνει  την πραγματοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής  αμπελουργικών προϊόντων, την καταχώριση, την οριστικοποίηση, και την υποβολή της αίτησης προς την ΔΑΟΚ για παραλαβή βεβαιώσεων συγκομιδής.

Το πεπειραμένο προσωπικό της εταιρίας είναι πάντα στη διάθεσή σας.

Για ραντεβού ή πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445.